Տեսադասեր. քոլեջ բաժնի նյութերը

«Հանգույցի տեխնիկայի բազմազանությունը». տեսադաս #2

batika #2

Նախնական մասնագիտական կրթության «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» բաժին
Ղեկավար՝ Մերի Խանջյան
Նկարահանումը և մոնտաժը՝ Անի Սարգսյանի
© Սեբաստացի TV 2015

ԴԻՏԵԼ

«Շարֆի ներկում հանգույցի տեխնիկայով». տեսադաս #1

shafik

Նախնական մասնագիտական կրթության «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» բաժին
Ղեկավար՝ Մերի Խանջյան
Նկարահանումը և մոնտաժը՝ Անի Սարգսյանի
© Սեբաստացի TV 2015

ԴԻՏԵԼ