Էլիզա Այվազյան բաժնի նյութերը

Քայլք Հրազդանի կիրճում #2

Լուսանկարները՝ Էլիզա Այվազյանի (9-րդ դաս․)
© կինո-ֆոտո 2021

ԴԻՏԵԼ

Քաղաքային ֆոտոներ #1

Լուսանկարները՝ Էլիզա Այվազյանի (9-րդ դաս․)
© կինո-ֆոտո 2021

ԴԻՏԵԼ

Քայլք երկաթգծով #1

Լուսանկարները՝ Նորա Բաղդասարյանի, Էլիզա Այվազյանի (9-րդ դաս․)
© կինո-ֆոտո 2021

ԴԻՏԵԼ

Քաղաքային լուսանկարներ #10

Լուսանկարները՝ Էլիզա Այվազյանի (9-րդ դաս․)
© կինո-ֆոտո 2021

ԴԻՏԵԼ

Քաղաքային լուսանկարներ #1

Լուսանկարները՝ Լուսի Ղարիբյանի (10-րդ դաս․), Էլիզա Այվազյանի (9-րդ դաս․)
© կինո-ֆոտո 2021

ԴԻՏԵԼ