Ինա Միրզոյան բաժնի նյութերը

Արխիվային դիմանկարներ

Լուսանկարները` Ինա Միրզոյանի  (10-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2018

ԴԻՏԵԼ

«Կոշկակարը». ֆոտոպատմություն

Լուսանկարները` Ինա Միրզոյանի  (10-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2017

ԴԻՏԵԼ

Մալաթիայի շուկա

Լուսանկարները` Ինա Միրզոյանի  (10-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2017

ԴԻՏԵԼ