TV արխիվ բաժնի նյութերը

SATEA. հայկական թեյերի արտադրություն

Ֆոտոպատումը` Ինա Միրզոյանի  (10-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2018

ԴԻՏԵԼ

«Ջերմուկն ու Ամուլսարը». ճամփորդական ֆոտոքրոնիկոն #4

Լուսանկարները՝  Միքայել Առաքելյանի
© Սեբաստացի TV 2018

ԴԻՏԵԼ

«Ջերմուկն ու Ամուլսարը». ճամփորդական ֆոտոքրոնիկոն #3

Լուսանկարները՝  Միքայել Առաքելյանի
© Սեբաստացի TV 2018

ԴԻՏԵԼ

Արատեսյան ֆոտոքրոնիկոն #2

Լուսանկարները` Միքայել Առաքելյանի
© Սեբաստացի TV 2018

ԴԻՏԵԼ

Արատեսյան ֆոտոքրոնիկոն #1

Լուսանկարները` Միքայել Առաքելյանի
© Սեբաստացի TV 2018

ԴԻՏԵԼ

Ճամփորդական ամառ

Լուսանկարները՝ Արամ Պետրոսյանի (8-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2018

ԴԻՏԵԼ

Վանաձորյան պատկերներ

Լուսանկարները` Արփինե Հակոբյանի (10-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2018

ԴԻՏԵԼ

Արխիվային դիմանկարներ

Լուսանկարները` Ինա Միրզոյանի  (10-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2018

ԴԻՏԵԼ

Ֆոտոքրոնիկոն «Ժայռ» ճամբարից

Լուսանկարները` Միքայել Առաքելյանի (12-րդ դաս.)
© Սեբաստացի TV 2018

ԴԻՏԵԼ

Շրջանավարտի մեկ օրը կրթահամալիրի Բանգլադեշում #2

Լուսանկարները` Նարեկ Արշակյանի (7-րդ դաս.)
© կինո-ֆոտո 2018

ԴԻՏԵԼ