Ctrl+TV բաժնի նյութերը

Ctrl TV-ի հյուրն է Աշոտ Բլեյանը

Նախագիծը՝ Վիտալի Գրիգորյանի, Ավետիս Հարությունյանի

ԴԻՏԵԼ

Ctrl TV # 2

Сtrl TV
Վարում են՝ Ավետիս Հարությունյանը և Վիտալի Գրիգորյանը

ԴԻՏԵԼ

Ctrl+TV # 1

Ձեզ ենք ներկայացնում նոր հաղորդաշար, որը կոչվում է Сtrl+TV /Քոնթրոլ+ Թի Վի/
Վարում են՝ Ավետիս Հարությունյանը և Վիտալի Գրիգորյանը

ԴԻՏԵԼ