Art TV բաժնի նյութերը

Art Մեդիաուրբաթ

Նկարահանումը և մոնտաժը՝ Էրիկ Բաբաջանյանի
© Սեբաստացի TV 2015

ԴԻՏԵԼ

Սուրեն Պողոսյան. մենահամերգ

03.05.2015
Մեդիակենտրոն

ԴԻՏԵԼ

Մեդիաուրբաթ անիվների վրա

Նկարահանումը և մոնտաժը՝ Էրիկ Բաբաջանյանի
© Սեբաստացի TV 2015

ԴԻՏԵԼ

Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ: Զատկական ծեսը Գեղարվեստի դպրոցում, գեղարվեստական պլեներ

Նկարահանումը և մոնտաժը՝ Դավիթ Խալաթյանի
© Սեբաստացի TV 2015

ԴԻՏԵԼ

Բարի լույս. անոնս

(C) Art TV

ԴԻՏԵԼ

Էկո մեդիաուրբաթ

Ռեպորտաժը՝ ArtTV-ի

ԴԻՏԵԼ

Սեբաստացիները Թումանյանի թանգարանում

Փետրվարի 19-ին՝ ժամը 16:00, Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում ելույթ ունեցան Սեբաստացիները՝ իրենց համերգային ծրագրով:
Ռեպորտաժը՝ ArtTV-ի

ԴԻՏԵԼ

Ռեպորտաժ ասուլիսից. Աշոտ Բլեյան

Ռեպորտաժը՝ ArtTV-ի

ԴԻՏԵԼ

Մեդիաուրբաթ 30.01.2015

Ռեպորտաժի պատասխանատու՝ Art TV

ԴԻՏԵԼ

Ճամբարային ուրախ մեդիաուրբաթ

Նկարահանման պատասխանատու՝ ArtTV

ԴԻՏԵԼ